بازنگری استاندارد واحدهای نمک زدایی نفت خام

استاندارد معیار مصرف انرژی در واحدهای نمک زدایی نفت خام 

در این طرح شرکت آریان بهسا براساس قرارداد همکاری با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و به استناد ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف، نسبت به بازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی در واحدهای نمک زدایی نفت خام به شماره ملی 19579 اقدام می‌نماید. براین اساس از واحدهای نمک زدایی نفت خام مشمول استاندارد شماره 19579درخواست می‌گردد تا با دانلود و تکمیل فرم پیوست و در صورت لزوم ارائه نظرات و پیشنهادات تکمیلی ما را در انجام این طرح همیاری نمایند.

خواهشمند است پرسشنامه تکمیل شده را به آدرس الکترونیک   jamshidi@behsa.ir   ارسال فرمایند. همچنین در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام در تکمیل پرسش‌نامه، در روزهای کاری از ساعت 9:00 تا 16:00 با شرکت آریان بهسا – خانم نگار جمشیدی به شماره 66086739-021 تماس حاصل فرمایید.

دانلود پرسشنامه ارسال ایمیل